INTOLERÀNCIES VS AL·LÈRGIES

Guillermo Vallejo- Farmacèutic – Farmàcia Vallejo

sabies que intolerancies

Sovint l’al·lèrgia als aliments es confon amb la intolerància als mateixos.
La diferència principal entre l’una i l’altra és que en l’al·lèrgia hi ha una reacció del sistema immunitari contra el producte i a la intolerància no.La intolerància es deu a alteracions metabòliques (disminució o absència d’enzims) en la majoria dels casos impedeixen als qui les pateixen la digestió, assimilació i aprofitament de certes substàncies que contenen els aliments.
Principalment provoquen símptomes com: molèsties gàstriques (flatulència, diarrea, còlic intestinal), cefalea, sensació de calor, els símptomes solen ser més lleus que en el cas de les al·lèrgies.

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA

Es deu a la disminució o absència de lactasa, un enzim necessari per transformar el sucre que es troba en la llet en sucres més senzills que es puguin absorbir de manera fàcil en l’intestí.
Si no es pot absorbir correctament és fermentada pels bacteris de la flora intestinal provocant símptomes com la flatulència, dolor i diarrea que solen aparèixer entre els 30 minuts i les 2 hores després d’haver menjat aliments amb lactosa.
El descobriment científic d’aquesta intolerància es remunta a després de la II Guerra Mundial quan una agència d’Estats Units va començar a enviar llet en pols a països necessitats. Els enviaments de llet solien anar acompanyats d’episodis de diarrees i malestar gàstric intestinal en els destinataris d’aquesta ajuda alimentària.
El 1965, després d’anys d’hipòtesis errònies sobre l’origen d’aquesta indisposició, un equip d’investigadors d’EUA va descobrir que moltes de les persones que declaraven tenir problemes, no podien digerir la lactosa.
La causa d’aquesta intolerància pot ser congènita, quan la lactasa manca des del naixement, o adquirida. Aquesta última pot ser parcial o total i pot iniciar-se en la infància, adolescència o en l’edat adulta.

Per a aquesta intolerància hi ha múltiples solucions en funció del grau:

  • Llets modificades que es denominen digestives o baixes en lactosa. Se solen recomanar a persones amb un grau elevat d’intolerància.
  • Preparats enzimàtics; solen incloure lactasa per esmenar el dèficit metabòlic. Se solen recomanar a persones amb un grau menor d’intolerància. És la solució més eficaç quan es surt a menjar fora i es preveu que el plat seleccionat pot contenir aliments amb lactosa.