ACTIVITAT FÍSICA PER A SÈNIORS

Sergio Lou – Director Lou Trainers
www.loutrainers.com 

SABIESQUE ESPORT

Els beneficis de l’activitat física per a la població sènior es resumeixen, a nivell fisiològic, en un efecte favorable sobre els sistemes cardiovascular, múscul – esquelètic, respiratori, i endocrí, del cos humà.

  • Podem afirmar que, l’exercici redueix el risc de mort prematura, el risc de malalties cardiovasculars, l’osteoporosi, la hipertensió, el càncer de còlon i la diabetis mellitus, entre altres beneficis. A més, la pràctica regular d’exercici físic sembla disminuir la incidència de la depressió i de l’ansietat, millorant l’estat d’ànim i l’habilitat per realitzar les tasques quotidianes al llarg del cicle vital (segons l’O.S. Surgeon General’s Report, 1996).

També és important tenir en compte que el desenvolupament de les capacitats coordinatives (coordinació, percepció i equilibri) incideix en la salut dels majors, fonamentalment per la prevenció de caigudes.

A Loutrainers, realitzem aquest tipus de treball amb les sessions de NaturFisa, amb una atenció especialitzada dels nostres entrenadors col·legiats, en les quals tenim en compte que l’envelliment fisiològic no té lloc de forma uniforme en tota la població, per la qual cosa a l’hora de realitzar exercici, també tractem d’homogeneïtzar els grups en funció del seu grau d’autonomia personal i el seu nivell de condició física.

Preparem les sessions bàsicament amb els dos elements fonamentals que prevenen l’envelliment, com diversos autors ja ho han determinat en els seus estudis (González i Vaquer, 2000; Castillo, 2007): exercici aeròbic i entrenament de força.
A més d’aquestes tasques, realitzem exercicis per millorar l’amplitud de moviments (mobilitat articular), l’equilibri i la coordinació.

El plantejament de l’activitat física en les persones majors (segons Sañudo i Hoyo, 2006) ha de tenir també com a objectius l’aspecte lúdic, l’entreteniment i el caràcter sociabilitzador per a una ocupació activa del temps d’oci.

L’ideal és aconseguir, i fins i tot, superar els 30 minuts d’exercici al dia, i convertir-ho en una activitat rutinària, que serà el que acabi aconseguint el poder millorar la nostra qualitat de vida, i no arribar a ser depenents durant tota la nostra vida.

loyu