Donacions apropiades de medicaments

El tema de les donacions apropiades de medicaments és un tema cabdal tant pel que fa a situacions d’emergència com la que s’està vivint al Nepal, després del terratrèmol del passat mes d’abril, com en crisis de llarga durada o recurrents per sequeres, fams, .. com per a projectes de cooperació dissenyats a llarg termini.

L’OMS regula les donacions de medicaments, donant línees d’actuació molt concretes de manera que aquestes comportin: benefici màxim per al receptor, normes de qualitat idèntiques per a tothom, i una comunicació eficaç entre donants i receptors, de manera que els medicaments que enviïn als projectes siguin realment els que calen, i no els que ens sobren.

En aquesta línea, Farmamundi treballa amb joves estudiants de grau de farmàcia, de l’ESO i en esplais la campanya “Medicaments que No Curen”. Els Tallers plantegen diferents situacions de rol sobre la temàtica, una visita a una distribuïdora farmacèutica, la Federació Catalana d’ONG, sessions de documental i debat, exposicions de fotografies, la revisió i classificació de medicaments caducats a casa per portar-los al punt SIGRE, la selecció d’un projecte de cooperació sanitari i, finalment, l’organització d’una campanya de recollida per a una ONG sanitària.

Aquestes activitats volen servir de base per a la reflexió sobre la importància dels medicaments en la qualitat de vida de les persones, i molt especialment en situacions de precarietat, on els medicaments han de tenir les mateixes garanties, que trobem al nostre entorn. En aquest sentit Farmamundi, mitjançant la seva Àrea Logística, proveeix a projectes de cooperació, acció humanitària i emergència, els medicaments i la documentació necessaris per cobrir aquestes necessitats.

www.farmaceuticosmundi.org