MICOSIS

Francisca Barceló – Farmacèutica – Farmàcia Barceló
Les micosis són malalties produïdes per fongs microscòpics. Aquestes infeccions poden ser sistèmiques: són aquelles que afecten els teixits interns de l’organisme. De totes maneres, a la nostra geografia, aquest tipus de micosis quasi sempre són greus infeccions oportunistes que afecten a persones immunodeprimides.

TIPUS DE MICOSIS SUPERFICIALS
N’hi ha d’altres molt més comunes i menys greus que les micosis sistèmiques; són les micosis superficials, que es localitzen al cabell, a la pell o a les mucoses. La seva transmissió és per contacte amb persones o animals ja infectats o fins i tot amb objectes utilitzats per ells. La majoria d’aquestes micosis produeixen picor, a vegades molt intens, però d’altres poden passar desapercebudes i només es detecten per petites taques a la pell.

Un exemple en seria la tinya, que pot provocar erupcions a la pell i calvície en zones de pèl. Una tinya molt freqüent es la tinya pedis o peu d’atleta, que produeix enrogiment, vesícules i esquerdes a les zones d’entre els dits dels peus, amb el risc d’afectar a tota la planta del peu.

Un altre exemple en seria la pitiriasis versicolor, que afecta a zones extenses del tronc o esquena i es caracteritza per l’aparició d’unes plaques arrodonides hipopigmentades o hiperpigmentades. És asimptomàtica i empitjora amb la calor.
Les micosis de les ungles de mans i peus (onicomicosis) poden arribar a causar la destrucció de les ungles.

També són molt comunes les candidiasis provocades per llevats:
• La candidiasi vulvovaginal causa un augment de la secreció i una picor intensa que empitjora amb la micció o el coit.
• La candidiasi bucal o muguet es caracteritza per l’aparició d’unes plaques blanques a la boca.
• La candidiasi cutània apareix als plecs de la pell; com ingles, sota els pits, axil·les o entre els glutis.

Les micosis solen aparèixer després de llargs tractaments amb antibiòtics o corticoides. Les persones obeses o diabètiques tenen més risc de contraure algun tipus de micosi.

COM ELIMINAR-LA
Les micosis superficials es tracten amb cremes i locions fungicides. En els casos que són més resistents, però, cal complementar-ho amb un tractament per via oral.

COM PREVENIR-LA
• Assecar molt bé els peus després de la dutxa, insistint en els plecs i entre els dits dels peus.
• Utilitzar peces de roba de cotó i calçat que permeti la transpiració i la suor excessiva.
• Evitar caminar descalç en zones públiques humides (piscina, gimnàs, etc.).