Paleotraining: una nova disciplina?

Jordi Torruella – ENTRENADOR PERSONAL

Avui parlarem d’una nova tendència que des de fa pocs anys està guanyant adeptes d’una forma més que exponencial, i intentarem desvetllar en què consisteix i quines poden ser les raons d’aquest èxit. Abans que tot però, ens agradaria deixar clar que des del punt de vista de l’equip de www.entrenamentspersonals.cat no parlarem en cap moment del paleotraining com una nova disciplina esportiva ni com un nou mètode d’entrenament, sinó com una nova tendència que ha agafat una sèrie de metodologies i exercicis de treball ja existents i els ha contextualitzat per donar-li una forma i un sentit.
Però, què és exactament el paleotraining?
Podem dir que és un mètode d’entrenament que es basa en els moviments que han caracteritzat l’esser humà des del paleolític i al llarg de la seva evolució. L’objectiu principal és el treball a través de moviments com saltar, desplaçar-se, empènyer, aixecar-se, ajupir-se, etc. amb l’objectiu de treballar la musculatura per tal que aquesta sigui útil i funcional. Un altre concepte molt valorat pels practicants més exclusius del paleotraining és el tema de la dieta. Molts d’ells segueixen una dieta concreta, anomenada “paleodieta”, una alimentació concretament basada la dieta que seguien els éssers del paleolític. En definitiva, vindria a ser un estil de vida. En aquest article no parlarem d’aquest aspecte, ja que intentarem donar una visió del paleotraining diferent, no pensant només en un estil de vida sinó concebint-lo més aviat com un complement de qualsevol altre tipus d’entrenament, tant a nivell de rendiment com a nivell de salut.
Les sessions de paleotraining són sessions d’entrenament curtes, intenses, variades, basades en el moviment i, en la majoria de les ocasions, treballant en grup i utilitzant bàsicament el propi pes corporal com a resistència als exercicis plantejats.

Els objectius principals es plantegen en 5 blocs ben diferenciats:

Salut: no té un objectiu concret relacionat amb la pèrdua o guany de grassa, sinó que el seu objectiu és el de mantenir els sistemes muscular i esquelètic en un estat òptim.
Silueta: busca una redistribució del múscul i la grassa corporal generant una silueta saludable i sense tenir en compte els efectes externs i naturals de l’envelliment.
Postura corporal: aquesta part està més centrada a nivell biomecànic i sobretot està dirigida per aquelles persones amb problemes a de columna vertebral i zona cervical.
Proporció corporal: treballa per aconseguir una proporció correcta entre massa grassa i magra i també en la proporció de volums.
Rendiment esportiu: potencia les habilitats i la coordinació motriu, ajuda a la prevenció de lesions, potencia el treball muscular compensatori… i tot això per aconseguir un major rendiment en qualsevol disciplina esportiva.

Com a conclusió direm que el paleotraining és un concepte d’entrenament funcional i que és apte per a totes les persones, sempre i quan la intensitat dels exercicis sigui l’adequada i hi hagi un control de l’activitat realitzada.