L’ULL VERMELL

Joan Josep Boncompte – Farmàcia Boncompte – farmacèutic

Què és l’ull vermell?
Tenim un ull vermell quan la part blanc de l’ull es torna de color vermellós. Moltes vegades només és tracta d’una inflamació de la superfície ocular, però en altres ocasions la inflamació es troba a l’interior de l’ull, la qual cosa pot ser un símptoma d’una patologia més greu.
Quines són les causes més freqüents?
La majoria de pacients que tenen l’ull vermell només tenen una inflamació lleu que pot ser causada per diferents patologies. Les més freqüents són: ulls secs i alteracions relacionades amb les lents de contacte i la conjuntivitis.
Conjuntivitis
Existeixen diferents tipus de conjuntivitis. Durant l’estiu apareix la conjuntivitis al·lèrgica i la irritable, a causa de les piscines i els aires condicionats. D’altra banda, durant la resta de l’any són molt més freqüents la conjuntivitis bacteriana o la vírica (associada als refredats). Cada tipologia requereix un tractament específic (antibiòtics, antiinflamatoris, llàgrimes artificials) i s’ha de saber que el tractament que funciona en alguns casos, en altres pot ser perjudicial.
Ull sec
En alguns casos, tenir l’ull vermell és una causa directa de la sequedat ocular, o d’una mala lubricació de la superfície de l’ull, ja sigui perquè l’ull produeix poca llàgrima o perquè la llàgrima és de mala qualitat. La sensació de sequedat i picor sol disminuir tancant els ulls, i pot controlar-se amb l’ús de llàgrimes artificials.
Lents de contacte
El mal ús de les lents de contacte és una causa freqüent dels ulls vermells. Normalment es deu a un ús abusiu: portar-les masses hores, dormir sense treure-les o mantenir una higiene inadequada. Tampoc està recomanat banyar-se al mar o a la piscina portant-les.
En quins casos s’ha d’anar a l’oftalmòleg?
En principi, si no hi ha pèrdua de visió ni dolor no hem de preocupar-nos. Si només estan vermells per una irritació puntual, normalment unes llàgrimes artificials sense conservants alleugerant el problema. Només és convenient la visita, si la vermellor és permanent, si notem que hem perdut una mica de visió o si ens fa mal. L’ull vermell pot ser una afectació més greu a nivell de còrnia i la visita a l’oftalmòleg ha de ser urgent.

PRESBÍCIA
A partir de certa edat, necessitem ulleres per llegir i per veure-hi de prop, amb els inconvenients que això comporta. La presbícia, familiarment anomenada vista cansada, és el resultat de la pèrdua de l’acomodació, la capacitat que ens permet mantenir una imatge nítida d’un objecte a mesura que aquest s’aproxima. A partir dels 40 anys, la presbícia es manifesta cada vegada més, fins que l’acomodació arriba al seu mínim, que sol ser cap els 65 anys d’edat.

Els símptomes de la presbícia són: fatiga visual, mal de cap o cansament quan es realitzen activitats de prop.
La causa de la presbícia respon directament a l’avançament de l’edat, ja que el pas del temps fa que la lent de l’ull perdi flexibilitat. Es creu que a mesura que envellim els canvis en les proteïnes de la lent la fan més rígida i menys flexible. A més a més, els muscles que envolten la lent perden la seva elasticitat i això suposa una major dificultat a l’ull per enfocar objectes propers. Aquesta és la raó per la qual les persones majors de 40 anys d’edat molt sovint s’allunyen el material de lectura per poder veure-hi clarament.