MALALTIA CELÍACA

Mª Àngels Tugues – Farmàcia Tugues Farmacèutica

La malaltia celíaca és una intolerància permanent al gluten dels cereals. El gluten és una proteïna que contenen alguns cereals i està format per dues fraccions anomenades gluteïna i gliadina; aquesta darrera és la principal causant de la malaltia celíaca.
El gluten també es el responsable de l’elasticitat de la massa de la farina. Aquesta malaltia es desenvolupa en individus que tenen una predisposició genètica.
Existeixen diferents formes de la malaltia celíaca:
Clàssica: es presenta en lactants d’entre 6 i 24 mesos d´edat, on els símptomes més freqüents són: diarrea, manca de gana, distensió abdominal, irritabilitat, pèrdua de pes, etc. que a la llarga podria donar lloc a alteracions òssies, de les dents i símptomes neurològics i conductuals relacionats amb el desenvolupament i creixement de la persona.
Atípica: realment presenta poca o cap simptomatologia digestiva.
Latent: es dóna en pacients que poden desenvolupar la malaltia encara que no presentin cap simptomatologia i consumeixin gluten en una dieta normal.
Potencial: es presenta en els pacients que mai han presentat una biòpsia compatible amb malaltia celíaca però, de la mateixa manera que els anteriors hi tenen una gran predisposició.

Manifestacions clíniques
Digestives pròpiament dites.
Extradigestives: tenen a veure amb el desenvolupament i creixement de la persona que la pateix.
Diagnòstic
Es realitza a través d’una sèrie de símptomes clínics, de proves analítiques i proves diagnòstiques (concretament biòpsia intestinal).
Tractament
No hi ha tractament farmacològic. El tractament consisteix en seguir una dieta estricta sense gluten al llarg de tota la vida.

Els punts clau són:

 • Educar sobre la malaltia: consell dietètic.
 • Saber que es patirà durant tota la vida.
 • Identificar i corregir les deficiències nutricionals.
 • Recomanacions per seguir una dieta sense gluten
 • No s’ha d’iniciar una dieta sense gluten si prèviament no s´ha realitzat una biòpsia intestinal que demostri l’alteració de la mucosa intestinal per intolerància a la proteïna.
 • Ha de seguir-se estrictament durant tota la vida. Petites ingestes poden produir una lesió de les vellositats intestinals i poden no manifestar-se en símptomes clínics.
 • Eliminar de la dieta qualsevol producte que porti com a ingredients: blat, civada, sègol, espelta, kamut triticale o productes derivats com: midó, farina, pa i pasta.
 • D’altra banda, sí que es poden consumir aliments que no continguin gluten en el seu origen: carns, peixos, ous, llet, cereals sense gluten (arròs i blat de moro), llegums, tubercles, fruites, verdures, etc.
 • Eliminar els productes a granel i artesanals.
 • Anar molt en compte amb la manipulació d´aliments en bars i restaurants, menjadors escolars, etc per evitar contaminacions i errors.
 • És molt important adquirir productes elaborats o envasats on hi consti la composició i relació dels ingredients que continguin.
 • Consultar la llista d’aliments aptes per a celíacs que periòdicament actualitza la FACE (Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya).
 • Davant del dubte, es recomanable no consumir l’aliment en qüestió.