Treballant amb i per a les persones pel dret a la salut al món.

Quan l’any 2000 les Nacions Unides van establir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) per al 2015, semblava que 15 anys serien suficients per assolir-los, tenint en compte els recursos i la tecnologia disponibles al món. Certament durant aquests 15 anys, hi ha hagut avenços importants, sobretot en certes àrees. S’ha reduït notablement les mortalitats materna i infantil, i la mortalitat a causa de malària i tuberculosi. D’altra banda, també s’ha vist disminuït el nombre de persones que no tenen accés a aigua potable. Tot i així encara queden moltes fites per assolir, doncs ha augmentat la xifra mundial relativa a pobresa i desigualtat per a moltes persones. Davant d’aquest reptes, les Nacions Unides faran un balanç de l’assoliment dels ODM i han definit els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marquen les línies de treball per als propers anys.

Farmacèutics Mundi, prenent les indicacions internacionals com a marc general, treballa amb i per a la gent que pateix dia a dia injustícies que disminueixen i eliminen els seus drets fonamentals, especialment el dret a la salut. Per entendre el per què d’aquestes situacions, ens cal primer entendre les seves causes. Concretament durant el 2014, entre d’altres temes, els projectes de Farmamundi a Catalunya aprofundiran en per què el fet de ser dona condiciona un accés a serveis de salut i medicaments al món.

Volem donar les gràcies a les persones sòcies de Farmaciola que, de manera constant, mostren el seu suport a Farmamundi mitjançant el programa de punts. Ens els propers mesos posarem en marxa les campanyes de postals i loteria de Nadal, en les quals ens agradaria poder comptar amb la vostra col·laboració, per contribuir a donar continuïtat als diferents projectes en defensa del dret a la salut.

img_farmamunditar