Farmamundi

L’última Assemblea General de Farmamundi va escollir el Ricard Troiano com a nou president de l’entitat. El Ricard, entre d’altres, farmacèutic d’oficina de farmàcia, col·labora amb Farmamundi des de fa més de setze anys, on ha ostentat el càrrec de vicepresident i delegat de Catalunya, durant els últims vuit.
Per a Farmamundi, com a ONGD del medicament que centra el seu treball en contribuir a assegurar que la salut sigui un dret fonamental, i disminuir les seves desigualtats al món, és fonamental i especialment preuada la participació dels professionals de la salut en general, i dels professionals farmacèutics, en particular.

Aquesta nova etapa s’emprèn amb la il·lusió i les ganes de seguir treballant perquè el sector senti Farmamundi com a pròpia, i també perquè la població en general confiï en la nostra tasca humanitària, avalada per més de 20 anys de treball.

Un grup d’especial interès per a Farmamundi és també el dels joves professionals, que moguts per la voluntat d’aportar el seu coneixement i entusiasme, es vulguin sumar a la construcció d’un món més just, i siguin el germen de la renovació imprescindible en tota organització.

La nova junta, amb el Ricard com a figura visible, vol també mantenir el compromís amb els socis locals dels països del Sud que s’han esforçat amb Farmamundi per aconseguir l’eficàcia dels diferents projectes, que no es poden veure compromesos per l’actual crisi econòmica al Nord, buscant alternatives innovadores i aliances amb altres sectors que es comprometin amb la missió de l’organització. De la mateixa manera, es vol continuar treballant perquè l’Àrea Logística Humanitària sigui el referent indiscutible per a les ONG de l’Estat i europees, pel seu impecable servei de subministrament de medicaments i de material sanitari per a projectes de cooperació, acció humanitària i emergència.

Col·laborar amb Farmamundi implica entendre que, en la mesura del possible, tothom cal per fer possible un món més just, on el dret a la salut sigui una realitat i no només una aspiració.

 

 

img_farmamundiest