LA NUTRIGENÈTICA

Eduardo Gonzàlez Zorzano – Assessor Mèdic, Laboratoris Cinfa.

La nutrigenètica és la ciència que estudia les interaccions entre els gens i els nutrients, l’objectiu de la qual és elaborar mesures preventives per a les diferents patologies gràcies a les dietes. D’aquesta manera, les proves genètiques podrien convertir-se en un dels pilars fonamentals per a l’elaboració de recomanacions dietètiques personalitzades.
L’ ADN conté aproximadament 30.000 gens.

Són els fragments d’ADN la funció dels quals és la síntesis de proteïnes, que són les encarregades de portar a terme les diferents funcions necessàries per al funcionament correcte del cos humà: suport, regulació de processos, enzimàtica, transport de substàncies, immunològic, hormonal, etc.
Ara bé, l’ADN de cada persona és únic i irrepetible, ja que dins d’aquests 3.000 milions de parells de bases nitrogenades, s’hi troben petites diferències. Durant l’any 2001, quan es va donar a conèixer la seqüència del genoma humà, es van localitzar al voltant de 1,5 milions de petites variacions que afecten a una única base nitrogenada i que s’anomenen polimorfismes o SNPs, per les seves sigles en anglès (Single Nucleotide Polymorphisms).
Des de llavors, els estudis científics portats a terme correlacionen la presència de determinats SNPs en algunes poblacions amb l’aparició de malalties concretes. És així doncs, com podem saber mitjançant l’anàlisi d’aquets SNPs en el nostre ADN, si tenim predisposició o no a patir aquests problemes en un futur.
El test nutrigenètic
A partir d’aquí, un test nutrigenètic avalat científicament ajudaria a establir quina alimentació hem de seguir per prevenir una sèrie de malalties identificades mitjançant SNPs del nostre ADN i que es podrien evitar o modular mitjançant unes pautes dietètiques concretes i personalitzades.
Per últim, cal afegir que difícilment tindran èxit aquestes recomanacions si no existeix un bon plantejament inicial i una seguiment adequat al finalitzar per part d’un professional proper al pacient.
Avui, la realització d’un test nutrigenètic ja és possible a la farmàcia. El treball conjunt d’un professional de confiança com pot ser el farmacèutic i recolzat per un nutricionista especialitzat en nutrigenètica, són claus per aconseguir l’objectiu de prevenir possibles malalties en les que genèticament s’està predisposat, mitjançant una alimentació adequada que s’aconsegueix amb una personalització màxima en la dieta.