L’ENTRENAMENT EN SUSPENSIÓ

Jordi Torruella – ENTRENADOR PERSONAL

En el passat número d’aquesta revista parlàvem de l’entrenament funcional, els tipus d’exercicis que el composaven i d’algunes disciplines més concretes sobre aquestes metodologies de treball.
En aquest cas, donarem continuïtat a aquell article parlant d’una d’aquestes disciplines en concret: l’entrenament en suspensió. Aquest tipus d’entrenament es basa, com hem dit abans, en exercicis funcionals però més concretament en tota una sèrie de moviments realitzats amb l’ajuda d’un arnés i un sistema senzill de cables i cintes, totes elles unides amb un punt d’ancoratge. Aquest sistema permet la utilització del propi pes corporal i de la força de la gravetat proporcionant una àmplia possibilitat de moviments molt segurs i en totes dimensions que faciliten el desenvolupament de les diferents capacitats físiques com la força, l’equilibri, la flexibilitat, la coordinació o l’estabilitat del cos. Per altra banda, una bona programació dels exercicis amb durades i intensitats determinades i controlades permeten, a més, un bon treball a nivell cardiovascular.
Com a curiositat comentarem que aquest tipus d’entrenament té el seu origen en la necessitat del Cos d’Operacions Especials de l’armada dels Estats Units d’entrenar quan no disposaven ni d’espai ni del material tradicional per portar a terme aquesta preparació. Això ens fa adonar que un dels principals avantatges d’aquest tipus d’exercicis serà la facilitat de realització en qualsevol lloc i amb molt poc material, la qual cosa ens permet un accés fàcil a l’activitat física per a tothom i de forma segura i saludable. Es tracta d’un sistema utilitzat en persones joves i amb un bon bagatge esportiu però també en persones d’edat més avançada, degut a la facilitat de moviment així com també a la minimització del risc de caigudes.
El fet que tots els exercicis es basin sobretot en la utilització del pes corporal com a resistència per realitzar el treball fa que els exercicis siguin molt funcionals i adaptables a tot tipus de condició física i característiques personals. Generalitzant, direm que les diferents propostes d’exercicis en sistemes de suspensió es realitzen amb les mans o els peus estan subjectes en un punt d’ancoratge mentre l’extrem oposat es troba en contacte amb el terra. És amb les modificacions sobre la posició del cos com podrem augmentar o disminuir la dificultat i intensitat dels exercicis i per tant la càrrega de treball.

http://entrenamentspersonals.com/