LA CONJUNTIVITIS

Iñigo Perea – Farmacèutic comunitari

LA IRRITACIÓ I LA INFLAMACIÓ OCULAR SÓN EL MIRALL DE LA CONJUNTIVITIS
La conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva; la capa que recobreix l’interior de les parpelles i la part externa dels ulls. La conjuntiva pot patir infeccions, traumatismes i fins i tot malalties del propi sistema immune (al•lèrgies).
Tipus de conjuntivitis:
• Bacteriana
• Vírica
• Al•lèrgica
PAUTES PER A UNA HIGIENE I HIDRATACIÓ OCULAR CORRECTES
La neteja ha de ser sempre des de l’exterior de l’ull (la cua) cap a l’interior (el llagrimal); justament al revés del que solem fer normalment. Cal que utilitzem els materials adequats per a la neteja, com són les compreses estèrils, les tovalloletes netejadores, etc. Després d’utilitzar les tovalloletes s’han de llençar i hauríem d’evitar utilitzar la mateixa per netejar els dos ulls. És important evitar l’ús de les tovalloles, ja que això contribuiria tant a la reinfecció com a l’encomanament de la mateixa conjuntivitis a la resta de membres de la família.

És important evitar l’ús de remeis casolans com per exemple:

Sèrum preparat a casa amb aigua i sal. Difícilment aquest sèrum tindrà l’esterilitat adequada i el que és més difícil encara, no podrem ajustar-ne la quantitat de sal necessària (0,9%). Generalment es comet l’error d’afegir-hi sal en accés, i això comporta que l’ull encara s’irriti més i ens empitjori la conjuntivitis.
Banys d’infusió de camamilla. Probablement aquest sigui el remei casolà i tradicional més famós de tots. És cert que la camamilla conté propietats desinfectants, però utilitzada amb aquesta finalitat ens produeix més mal que bé. En aquest cas, també és difícil aconseguir l’esterilitat necessària i també és complicat aconseguir la concentració òptima de camamilla. No obstant, però, el principal problema és el risc de reaccions al•lèrgiques. Quan preparem aquestes infusions, queden trossos de pol•len de la mateixa planta a l’aigua, i aquests són susceptibles de provocar reaccions al•lèrgiques.

Així doncs, utilitzar els productes adequats és primordial per una bona evolució de la conjuntivitis:
• Sèrum fisiològic per a ús oftàlmic, solucions per a la neteja ocular i espumes per a la neteja ocular (molt efectives en les blefaritis cròniques).
• Tovalloletes netejadores o tovalloletes netejadores sense teixir, que són unes tovalloletes impregnades de productes calmants i desinfectants per als casos més delicats en malalties oculars. Cal remarcar que és més adequat utilitzar aquestes tovalloletes perquè són més higièniques i més efectives. Recordeu que n’hem d’utilitzar una per a cada ull i llençar-les posteriorment.
• Col•liris hidratants a base de plantes calmants, com són l’eufràsia o la camamilla, però sempre preparats en un laboratori qualificat.

Com ja sabem, els ulls són una part fonamental de la nostra anatomia sense els quals és complicat de viure. Per mantenir una bona salut ocular és molt important seguir les recomanacions que aquí us proposem. Recordeu que davant de qualsevol problema, cal que us dirigiu ràpidament a un centre sanitari o a l’oficina de farmàcia perquè us donin les recomanacions higièniques i de procediment més adequades. Hem de tenir en compte que només tenim dos ulls i que aquests són per a tota la vida, i per això els hem cuidar amb molta delicadesa.