Farmamundi

L’any 2013, Farmamundi va celebrar el seu XX aniversari. Vint anys de treball, reivindicant i prioritzant més que mai, la defensa del dret universal a la salut, tant en els països en vies de desenvolupament i que no tenen els mateixos recursos que nosaltres, així com també en el nostre propi entorn.

Des de l’Àrea Logística i Humanitària van sortir cap a 63 països, gaire bé 70 tones de medicaments i de material sanitari, per tal de proveir centres d’atenció sanitària, tant propis com d’altres entitats o ONG, que treballen en cooperació, acció humanitària o emergències, en l’àmbit de salut.

Els projectes de cooperació de Farmamundi es van centrar en tres temes principals: el reforç de l’Atenció Primària en Salut (APS), la millora de l’accés a medicaments essencials de qualitat i la promoció del seu ús racional. Per a tots els projectes és fonamental tenir l’APS com a línia de base, ja que és un dels components clau d’un sistema de salut eficaç, així com una eina que enforteix les capacitats de la societat i contribueix a la reducció de les desigualtats en salut.

També durant l’any passat, el Fons d’Ajuda Humanitària i d’Emergència va participar en intervencions a Kènia, Mali, Uganda, República Democràtica del Congo, República Dominicana, Palestina, Síria, i les Filipines. En resum, una sèrie de països i persones que van patir i estan patint les conseqüències de fam, sequera, violència, conflictes bèl·lics o inundacions.

Temes com l’accés als medicaments, el dret a la salut a l’Àfrica o les donacions no apropiades de medicaments han sigut el focus de les campanyes d’educació, sensibilització i incidència per promoure, en el nostre entorn, un canvi social per a un món més just.

Per continuar amb aquesta feina necessitem i agraïm el suport que rebem d’entitats tan públiques com privades, així com també per part dels socis de Farmamundi, sense oblidar tampoc aquelles persones que han col·laborat amb els nostres projectes, mitjançant el programa de punts de Farmaciola S.L. o campanyes com la Loteria Solidària.

A totes elles, moltes gràcies!