L’ENTRENAMENT FUNCIONAL

Jordi Torruella – ENTRENADOR PERSONAL

Ja fa uns quants anys que en el món de l’entrenament i del fitness es parla dels anomenats entrenaments o exercicis funcionals, i des de fa ben poc s’han popularitzat en la majoria de gimnasos del nostre entorn i fins i tot entre les persones que practiquen exercici a casa seva o en espais exteriors.
Abans que res intentarem definir què és un entrenament funcional, en què consisteix, quins beneficis aporta, etc. I també proporcionarem unes pautes perquè cadascú de nosaltres pugui reconèixer si la seva forma de treballar es pot incloure dins d’aquest tipus d’exercicis.

L’entrenament funcional té com a objectiu principal entrenar el nostre cos en tots els seus eixos, implicant grans cadenes musculars i movent-nos en tots els plans. A més, té en compte els patrons de moviment naturals que es produeixen a la vida diària o durant la pràctica dels diferents esports. A diferència d’altres metodologies com serien les sessions de peses, la musculació, la tonificació o el culturisme, que es basen en el treball del múscul de forma aïllada i per separat, els exercicis funcionals tenen com a objectiu el treball simultani de múltiples grups musculars de les diferents parts del cos. Amb això s’aconsegueix que, a més de la millora a nivell de força i de condició física, hi hagi una millora molt important a nivell de coordinació, agilitat, equilibri, mobilitat, i d’altres capacitats. A més, el fet d’implicar un major número de grups musculars en la realització dels exercicis fa que augmenti la despesa energètica i, com a conseqüència, es cremi una major quantitat de calories. En definitiva, el conjunt d’aspectes que es treballen a través d’un entrenament funcional, és els que ens permetrà una millor adaptació tant en les tasques del nostre dia a dia com en la nostra pràctica esportiva en concret, a més de mantenir el nostre cos en un estat més saludable.
També és important tenir en compte que l’entrenament funcional es pot adaptar fàcilment a diferents tipus de públic amb objectius diversos. Hi ha programes destinats a persones que s’inicien a l’activitat física, a esportistes, a nens, a persones d’edat avançada, en recuperació de lesions, etc.

Un altre dels avantatges que tenen els exercicis funcionals és la simplicitat del material que s’utilitza, comparat amb les sofisticades màquines de musculació que podem trobar als gimnasos. Estem parlant de cordes, tanques, cons, pilotes medicinals, fitballs, gomes, pilotes, TRXs, kettlebells, etc. L’èxit d’aquesta metodologia passa per la capacitat de la persona o de l’entrenador per dissenyar diferents exercicis adaptats a les capacitats i als objectius de cada practicant. I com a aspecte a destacar, dir que es tracta d’unes sessions molt dinàmiques i variades que s’allunyen de les rutines repetitives dels clàssics treballs de musculació amb màquines.

Així doncs, si el nostre objectiu és aconseguir un cos més eficient i adaptat al nostre entorn i a les nostres activitats, el que necessitem és un entrenament funcional. Si pel contrari, tenim un objectiu únicament estètic o d’hipertròfia, utilitzarem altres metodologies amb exercicis específics per a cada grup muscular.

Actualment, dins la gran família de l’entrenament funcional hi ha disciplines concretes que treballen en aquesta direcció però amb petits matisos que les fan diferents entre elles. Estem parlant de disciplines com el crossfit, el TRX, la calistenia, etc.

http://entrenamentspersonals.com/