TRACTAMENT DE L’ASMA

Enric Turné – Farmàcia Arniges

L’asma és una malaltia crònica que comença amb la inflamació de les vies aèries. Es pateixen episodis recurrents de sibilàncies, dispnea, opressió toràcica i tos nocturna o matinal. Es produeix per l’obstrucció dels bronquis degut a una resposta a estímuls com la pols, el pol•len, els àcars, el fred, etc.
L’asma es tracta amb medicaments controladors, que tenen una acció antiinflamatòria, i medicaments rescatadors amb acció broncodilatora. La majoria són utilitzats per via inhalatòria, amb diversos dispositius, que fan que el seu correcte ús sigui essencial i garanteixi l’èxit del tractament.

És per això que ens centrarem en aquest article perquè s’explica com s’usen un parell d’aquests dispositius.
CARTUTXOS PRESSURITZATS
1. Sacsejar bé l’esprai.
2. Treure el tap del sistema.
3. Treure l’aire dels pulmons.
4. Agafar l’esprai amb el dit polze a baix i l’índex i el cor a dalt.
5. Posar l’esprai a la boca en posició vertical.
6. Tancar els llavis al voltant del broquet.
7. Pressionar l’esprai i inspirar fort.

SISTEMA ACCUHALER
1. Obrir l’aparell.
2. Comprovar les dosis que ens queden.
3. Carregar la dosis.
4. Treure l’aire totalment dels pulmons.
5. Col•locar l’aparell a la boca i inspirar fort.
6. Tancar l’aparell.
7. No posar-lo mai sota l’aigua.