ELS ÀCARS

Victòria Arniges – Farmacèutica

Els àcars son uns artròpodes microscòpics que tenen 1 mes de vida i es multipliquen amb facilitat a les nostres llars. S’alimenten de les cèl•lules mortes de la pell, i abunden a les zones on les persones passem més estona, com per exemple, el dormitori. Sobretot es troben als matalassos, coixins, llençols, peluixos,…
Es troben durant tot l’any però es desenvolupen molt més tardor, ja que és quan es donen les condicions ambientals de temperatura i humitat adequades. Les cases es troben menys ventilades i amb temperatures més elevades.
Els seus detritus i deposicions són els responsable de provocar les al•lèrgies que cursen amb rinitis, conjuntivitis, asma i dermatitis atòpica. Provoquen el 50% de les al•lèrgies patim les persones.

PREVENCIÓ
• La llar ha de ser tan seca i assolellada com sigui possible.
• Hem d’evitar materials que facilitin la presencia de pols, com catifes, cortines, moquetes, peluixos, llibres, …
• Les parets s’haurien de pintar amb pintura plàstica rentable, que no tinguin res penjat.
• Els matalassos i coixins preferiblement de làtex s’han d’aspirar i airejar de forma freqüent.
• Se’ls pot cobrir amb unes fundes especials antiàcars.
• L’habitació es netejarà amb un aspirador amb capacitat de retenció dels àcars (amb un filtre HEPA) i traurem la pols dels mobles amb una baieta humida. Podem utilitzar algun esprai acaricida per impregnar el mobles, matalassos i coixins.
• Els llençols s’han de rentar un cop a la setmana i les mantes un cop al mes, amb programes de 60º de temperatura o al màxim de temperatura que aguantin (també es poden utilitzar productes acaricides).
• Estendre la roba al sol.
• Hem de ventilar les habitacions de 30 a 60 minuts al dia.
• Evitar els radiadors elèctrics que expulsen aire.
• Mantenir una temperatura de 18 graus -19 graus amb una humitat del 50 – 60%.
• Utilitzar somiers de lamines.
• Evitar els edredons de plomes, han de ser de material sintètic.

CONSELL FARMACÈUTIC

Intentar tenir la llar el més lliure de pols possible i utilitzar productes acaricides per augmentar-ne les mesures higièniques.