ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

Jordi Torruella – ENTRENADOR PERSONAL

Tots haurem sentit parlar alguna vegada dels exercicis per treballar la musculatura abdominal i aconseguir així una sèrie de beneficis tant a nivell de salut, com estètic o de rendiment esportiu. Però tenim clar què són, com s’han de realitzar o quins en són els inconvenients?
Segurament a molts de nosaltres ens han recomanat o hem realitzat aquests exercicis amb algun objectiu en concret. Doncs bé, hem de tenir en compte que, com qualsevol exercici físic, ens caldrà escollir aquells abdominals que més s’adaptin a les nostres característiques, i serà de vital importància que la seva execució tècnica sigui correcte. Si no considerem aquests dos aspectes és més que probable que estiguem alterant el nostre organisme provocant-li importants desequilibris a nivell de salut.
En aquest article no pretenem fer un llistat de la multitud d’exercicis que existeixen per exercitar els abdominals ja que això no aportaria gaire llum al tema ni veuríem quins són els més saludables i quins els menys recomanats. L’objectiu és centrar-nos en l’àmbit de la salut i presentar una nova tendència dins el món dels abdominals, que té com a objectiu l’exercitació abdominal amb els mínims riscos. Són els anomenats abdominals hipopressius. Podríem dir que aquesta forma de treballar els abdominals és pràcticament acceptada per la majoria de professionals tot i que amb alguna discrepància sobre alguns dels beneficis que se’ls atorga. Almenys, però, sembla que hi ha un acord majoritari en el fet que tenen uns riscos gairebé inexistents.

Però, que són els abdominals hipopressius?

Hem de saber que la base d’aquests abdominals és la respiració correcta en el moment de realitzar l’exercici, aconseguint que tota la faixa abdominal i el sòl pèlvic es contregui de tal forma que no es generi pressió en tot el que seria la cavitat abdominal, toràcica i pèlvica. Aquesta absència de pressió és la clau i la principal diferència entre els hipopressius i els abdominals tradicionals, evitant alguns efectes negatius com la distensió abdominal o la lordosis d’esquena. De totes maneres serà imprescindible que si volem realitzar aquests exercicis tinguem l’assessorament d’una persona experimentada en la seva realització que ens doni unes pautes tant a nivell tècnic com a nivell sensorial i postural.
A continuació us presentem alguns dels beneficis dels abdominals hipopressius:
• Augment del to muscular.
• Prevenen les pubàlgies i les hèrnies.
• Milloren la postura corporal.
• Protegeixen els òrgans interns.
• Redueixen la incontinència urinària.
• Reforcen el sòl pèlvic.
• Estimulen la mobilitat intestinal (reducció de gasos i estrenyiment).
• Redueixen el perímetre abdominal.
Evidentment també tenen alguna contraindicació encara que són mínimes. La més destacada i sobre la qual creiem que s’ha de fer esment són les persones amb hipertensió.