FARMACIOLA DE VIATGE

Xavier Fernàndez – Farmacèutic

En la preparació d’un viatge, a banda de l’equipatge, cal planificar amb temps tot un seguit d’aspectes relacionats amb la promoció de la salut i prevenció de la malaltia, els quals depenen, en gran mesura, de les condicions del lloc on es viatja.
Primerament cal no oblidar, si és el cas, la medicació que prenguem habitualment per dur-ne una quantitat suficient, ja que podem trobar-nos amb dificultats per aconseguir-la fora del nostre país.

QUÈ RECOMANEM PORTAR?
• Analgèsic/antitèrmic.
• Antibiòtic (segons destinació).
• Antiàcid.
• Antidiarreic.
• Laxant.
• Antial•lèrgic (antihistamínic).
• Antiinflamatori tòpic i oral.
• Llàgrimes artificials o col•liri per a la irritació ocular.
• Crema amb factor de protecció solar elevat.
• Repel•lent d’insectes (segons època i destinació).
• Potabilitzadors d’aigua (segons condicions higièniques i sanitàries del país).
• Preparats per a rehidratació oral en cas de diarrees.
• Productes per alleujar la picor, d’una possible al•lèrgia o picada.
• Material de cura: antisèptic, gases, benes, tisores, pinces, esparadrap, termòmetre, etc.

PRECAUCIONS A TENIR EN COMPTE

• Utilitzar calçat ample, còmode i de material transpirable, per evitar butllofes per fricció i possibles infeccions per fongs.
• Informa’t de la possibilitat que necessitis alguna vacuna o tractament profilàctic per evitar certes malalties i del temps que aquests necessiten per a ser efectius.
• Segons on viatgis, vigila els aliments que consumeixes (evita crus i semicrus) i no acceptis begudes no envasades o desprecintades.
• Si viatges en avió més de 4 hores pregunta per les mesures que pots adoptar per evitar l’anomenada síndrome de la classe turista, trastorn que pot produir-se en restar immòbil assegut durant un vol llarg. Uns simples exercicis durant el viatge permeten prevenir-la.