L’ÚS CORRECTE DELS MEDICAMENTS

Laura Tena – Farmàcia Figueras

El pas dels anys i l’aparició progressiva d’alteracions i malaties cròniques provoquen un augment del consum de fàrmacs. En alguns casos, la pèrdua de memòria, les alteracions visuals o auditives i la solitud en la gent gran dificulten el poder seguir adequadament les indicacions i les pautes de la medicació prescrita
Això es podria evitar en part interpretant correctament els símbols que apareixen a l’envàs dels medicaments. (veure quadre adjunt).
Una altra de les principals causes de l’incompliment al qual fem referència pot ser deguda a la falta de comprensió dels prospectes dels fàrmacs.

El prospecte és el text que acompanya el medicament dins de l’envàs i que conté informació sobre les característiques d’aquest fàrmac. Es divideix en els apartats següents:
Composició: informa de totes les substàncies que formen el medicament; tant les que tenen activitat terapèutica (principi actiu) com les que no (excipients), el seu nom, la quantitat i la presentació (càpsules, comprimits, xarop…).
Indicacions: s’especifiquen les malalties que tracta el medicament en qüestió i les situacions en què està indicat.
Contraindicacions i precaucions: les contraindicacions fan referència a aquells casos en què el medicament no es pot prendre, perquè podria ser perjudicial (per exemple, persones al•lèrgiques) i les precaucions indiquen els casos en què es pot prendre el medicament, però extremant-ne la vigilància.
Interaccions: aquestes es produeixen quan en l’administració conjunta de medicaments (també de medicaments i aliments, plantes medicinals o productes dietètics) hi ha un augment o disminució dels seus efectes.
Efectes secundaris: informen de les reaccions no desitjades que pot produir un medicament al nostre organisme.
Posologia: indica la dosi o quantitat del medicament que cal administrar diàriament i en cada presa.

Per últim, cal recordar que s’ha de guardar el prospecte juntament amb el medicament dins el seu envàs original.