3 ASPECTES BÀSICS PER MANTENIR EL NOSTRE COS EN HARMONIA

Jordi Torruella – ENTRENADOR PERSONAL

En el número anterior vam parlar de la importància de fer exercici físic i la seva repercussió en el nostre benestar físic i mental.

Moltes vegades pensem que el què cal és sortir a caminar, a córrer, amb bicicleta,… d’una forma més o menys continuada. És cert que la base de l’exercici físic saludable té molt a veure amb aquest tipus d’activitats, però n’hi ha prou amb això? Segurament haurem de tenir en compte altres aspectes.

Des del primer moment hem de saber que hi ha almenys tres aspectes bàsics a treballar i que tots ells són importants per tal de mantenir el nostre cos en correcte equilibri. Treball de resistència, treball de força i treball d’amplitud de moviment.

Fent un símil amb el que seria el correcte funcionament d’un cotxe podem dir que hi ha d’haver un equilibri entre la potència del motor (el nostre sistema cardiorespiratori) i el xassís del cotxe (el nostre sistema musculoesquelètic). Si dediquem el nostre temps a mantenir en bon estat una de les parts i ens oblidem de l’altra afectarà el bon funcionament de la màquina en tot el seu conjunt.
Així doncs, a continuació explicarem breument en què consisteix cadascun d’aquests tipus de treball.

Treball de resistència:
Consisteix en la realització de tot tipus d’exercicis cardiovasculars que podem realitzar tant en un gimnàs com a l’aire lliure: córrer, natació, bicicleta, spinning, aeròbic, caminar,…

Treball de força:
Dedicarem almenys un parell de dies per setmana a la realització d’exercicis de tonificació i enfortiment muscular.
Tradicionalment aquests se solen realitzar al gimnàs però actualment hi ha més possibilitats. Existeix tota una sèrie de material, econòmic i fàcil de desar, que ens permet realitzar una gran quantitat d’exercicis de musculació a casa de forma divertida i eficaç.

Treball d’amplitud de moviment:
Fa referència a tots aquells exercicis orientats a la millora, al manteniment de la flexibilitat i a l’amplitud de moviment de les nostres articulacions. És un aspecte molt important a tenir en compte, no només a nivell de salut sinó també a un nivell més funcional de les tasques de la nostra vida diària.
Resumint, podríem dir que quan intentem planificar una mica els dies que dedicarem cada setmana a la realització de l’exercici físic; hem de tenir en compte aquestes tres capacitats. És a dir, caldrà sortir a realitzar treball cardiovascular però també serà necessari reservar almenys un parell més al treball de força i un parell al treball de flexibilitat. Evidentment, en una mateixa sessió podem fer més d’un tipus de treball.
En següents números parlarem de les diferents possibilitats de realització d’aquests exercicis.