BENESTAR SEXUAL

Enric Turné – Farmàcia Arniges

El concepte de sexualitat és molt divers en relació amb els factors culturals, religiosos i socials, entre d’altres.
La sexualitat ens acompanya al llarg de tota la vida, des que naixem fins que morim, i s’expressa tant en l’àmbit de les emocions com en el del comportament. La salut sexual és poder viure la sexualitat d’una manera integral, autònoma, igualitària, satisfactòria i respectuosa, amb la garantia dels drets sexuals i reproductius.

Ara bé, cal tenir en compte que qualsevol persona sexualment activa pot trobar-se en algun moment amb el risc de contraure una malaltia de transmissió sexual (MTS). En general, una persona pot infectar-se si manté relacions sexuals amb una altra persona que en pateix una, ja que es transmeten per contacte físic durant aquest tipus de relacions. Poden ser causades per virus, bacteris o paràsits.

Hi ha una sèrie de situacions de risc que cal tenir en compte:

• Si es mantenen relacions sexuals orals, anals o genitals sense protecció (sense utilitzar el preservatiu) amb una persona infectada, encara que aquesta no presenti cap lesió aparent.
• Si la parella sexual pateix o ha patit una infecció de transmissió sexual.
• Si s’ha tingut una parella sexual nova o més de dues parelles sexuals en el darrer any.
• Si es mantenen o la parella té relacions sexuals amb altres persones.
• Si es mantenen relacions sexuals sota els efectes de les drogues o de l’alcohol.
• Si s’han compartit (o ho ha fet la parella sexual) xeringues, agulles o altres estris que serveixen per injectar-se droga, estris per fer-se tatuatges o pírcings; o bé si s’han compartit joguines sexuals.

CONSELL FARMACÈUTIC
L’única manera de prevenir les infeccions de transmissió sexual és evitar les situacions i els comportaments de risc.
La utilització correcta del preservatiu (masculí o femení) és el mètode preventiu més eficaç, ja que actua com a barrera.
Actualment no hi ha vacunes per prevenir-les, excepte en el cas de les Hepatitis A i B. La vacuna del virus del papil• loma humà és eficaç per a alguns tipus d’aquests virus i es recomana a les noies abans de l’edat d’inici de les relacions sexuals.
Durant l’estiu, la calor, la llum prolongada i el temps lliure, ens estimulen a connectar-nos amb més facilitat amb les nostres necessitats emocionals i corporals. És doncs, una època on encara s’han de tenir més presents els conceptes citats anteriorment.