LES VITAMINES

Marta Soria Zulaica – Farmàcia Ignacio Vallejo

Les vitamines són substàncies d’estructura molt variable que l’organisme necessita incorporar en quantitats molt petites, per poder-ne disposar així de manera continuada i mantenir el seu metabolisme i que, de la mateixa manera que altres nutrients, les contenen els aliments, els quals en són la principal font d’obtenció.

Quan l’aportació d’una determinada vitamina és insuficient, més tard o més d’hora es produirà una hipovitaminosi, és a dir, un trastorn provocat per un dèficit parcial d’aquesta vitamina. Per contra, l’aportació excessiva i continuada d’una vitamina, concretament de les liposolubles, pot conduir a una hipervitaminosi, és a dir, a un trastorn ocasionat per una acumulació excessiva d’aquesta vitamina, que en aquestes circumstàncies es comporta com un element nociu per a l’organisme. També cal esmentar l’avitaminosi, que és el trastorn provocat per una carència total d’una vitamina.

Tipus de vitamines:
Vitamines hidrosolubles: Són aquelles que es dissolen en medis aquosos. Pertanyen a aquest grup el complex vitamínic B i la vitamina C. Es solubilitzen en sang i s’eliminen fàcilment a través de l’orina. Per aquest motiu, s’eliminen amb rapidesa de l’organisme i no poden arribar a produir una hipervitaminosi.
Vitamines liposolubles: Són aquelles que es dissolen en medis grassos. Aquest grup inclou les vitamines A, D, E i K. Es dissolen en l’intestí prim en presència d’aliments grassos i tendeixen a fixar- se en els teixits grassos de l’organisme, per la qual cosa poden donar lloc als quadres d’hipervitaminosi.

CONSELL FARMACÈUTIC
Pren el sol durant 10 minuts! És suficient perquè la pell sintetitzi vitamina D.
L’àcid fòlic ajuda a prevenir abans i durant l’embaràs certes anomalies congènites, incloent-hi l’espina bífida.
La necessitat de vitamines com la tiamina, la riboflavina o la vitamina B6 s’incrementa quan fem un sobreesforç físic, ja que totes estan implicades en els processos de producció d’energia. Per això hi solem recórrer quan estem cansats, esgotats o amb poques forces. Aquí és on recau la importància de les fruites i les verdures.