QUÈ ÉS LA GRIP?

Antoni Saus Pérez – farmacèutic

Què és la grip ?

La grip és una malaltia vírica produïda pel virus “Influenza”. La seva importància rau en què és una de les causes més importants, de morbiditat  i mortalitat en els éssers humans.

Transmissió de la grip

La grip es contagia d’una persona a una altra a través de gotetes i partícules que expulsen els individus infectats al tossir o esternudar.
El període d’incubació (temps que va des de l’entrada del virus a la persona fins que apareixen els primers símptomes) és d´1 a 4 dies. La grip és contagiosa des del dia abans de l’aparició dels primers símptomes fins una setmana després.
La grip és una malaltia estacional coincidint  amb els mesos de desembre a febrer.

Els símptomes de la grip són:

 • Començament sobtat
 • Mal d’esquena
 • Febre 38 – 41 º C
 • Fort mal de cap
 • Dolor muscular
 • Pocs esternuts

L’única manera de prevenir la grip és mitjançant la vacunació anual.
Els grups de població més exposats a les complicacions de la grip (habitualment respiratòries: pneumònies) són pacients amb patologies respiratòries, cardíaques, immunodeprimins (persones sotmeses a tractaments per reduir les seves defenses, tal com els trasplantats), i també aquelles persones en contacte quotidià amb aquests (hospitals, residències geriàtriques, etc).
També s’aconsella la vacunació a persones de més de 60 anys, diabètiques i hipertenses, per les possibles complicacions que pot causar la grip.
El moment de la vacunació és d’Octubre i començaments de Novembre. La millor manera d’evitar la grip a part de la vacunació, és amb mesures higièniques i naturals. Una alimentació sana, amb  la presencia de vitamines A, C i E, i un descans suficient.
També convé una bona higiene de les mans amb aigua i sabó, almenys durant 15 segons, utilitzar mocadors d’un sol ús, ventilar les habitacions, aules, llocs de treball…

Tractament de la grip

Es basa en tractar els símptomes. Existeixen medicaments per combatre la grip, però ho són per situacions d’emergència epidèmica i per col·lectius molt determinats (metges, infermeres, personal sanitari o cossos de seguretat) i sempre sota supervisió mèdica. Normalment, en persones que no siguin dels grups de risc, l’administració de paracetamol o àcid acetilsalicílic permeten controlar la febre i el dolor. Una bona hidratació i un bon descans permeten recuperar-se en un temps raonable.
Un punt molt important és saber que els antibiòtics no serveixen pel tractament de la grip ni del refredat.

CONSELL FARMACÈUTIC

 • El moment de la vacunació és d’Octubre a començaments de Novembre.
 • La millor manera d’evitar la grip, a part de la vacunació, és amb mesures higièniques i naturals.
 • Una alimentació sana, amb la presencia de vitamines  A, C i E, i el descans suficient.
 • També convé una bona higiene de les mans amb aigua i sabó, almenys durant 15 segons.
 • Utilitzar mocadors d’un sol ús, ventilar les habitacions, aules, llocs de treball….
 • Un punt molt important és saber que els antibiòtics no serveixen pel tractament de la grip ni del refredat.